69

Στοματικό σεξ την ίδια στιγμή, συνήθως με αντίθετες κατευθύνσεις